Jak piszemy: dopytać czy do pytać - razem czy osobno?

dopytać

Poprawna pisownia

do pytać

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma zapisu tego bezokolicznika to dopytać.

 

Dopytać – zadać dużą ilość pytań w celu uzyskania jak najpełniejszej wiedzy na dany temat, uporczywie drążyć wybraną kwestię, dokończyć zadawanie pytań.

Język polski przewiduje pisownię łączną przedrostków z wyrazami pospolitymi. Dotyczy to przedrostków zarówno rodzimych, jak i obcych i dotyczy również cząstki do-.

 

Przykłady:

Wykładowca mówi tak niewyraźnie, że po zajęciach musiałem dopytać go o wiele rzeczy.

Czy możesz dopytać kierowcę o cenę kursu?

Chciałabym dopytać, czy muszę ponownie przystępować do egzaminu.

 

Komentarze