Jak piszemy: doradztwo czy doractwo?

doradztwo

Poprawna pisownia

doractwo

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „doradztwo”.

Zakończenie -dztwo (a także -dzki), wymawiane jako -ctfo (-cki), występuje w wyrazach pochodzących od słów, których zakończenia pisze się przez d, dz i (np. dowództwo-dowódca, inwalidztwo-inwalida, łódzki-Łódź). W omawianym przypadku chodzi o parę słów: doradztwo-doradzać.

Przykłady użycia:
Nasza firma oferuje takie usługi jak doradztwo prawne i podatkowe.
Będzie prowadził zawodowe doradztwo dla osób bezrobotnych.

Komentarze