Jak piszemy: dorzynać czy dożynać?

dorzynać

Zależy od kontekstu

dożynać

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Czasownik „dorzynać” znaczy: kończyć rżnięcie, cięcie czegoś, także dobić ranne zwierzę i pogarszać zły stan.
Czasownik „dożynać” to: kończyć żniwa, zżąć do końca, ścinać do końca zboże lub trawę.

Przykłady użycia:
Okazało się, że wszystkie zwierzęta były chore i trzeba było je dorzynać.
Zanim zapadł zmrok, dożynali ostatni zagon.
Rosnące podatki dorzynają moją firmę.

Komentarze