Jak piszemy: dosiego roku czy Do siego roku? – razem czy osobno

Do siego roku

Poprawna pisownia

Dosiego roku

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis Do siego roku to pisownia rozłączna.

Do siego roku to związek frazeologiczny wyrażający życzenie szczęśliwego nowego roku.

Do siego roku dosłownie oznacza, do tego roku – obyśmy dożyli. Bowiem niegdyś Do siego roku było życzeniem składanym nie w Nowy Rok, a w Wigilię i dotyczyło kilku ostatnich dni mijającego roku. W ten sposób życzono sobie, aby w zdrowiu i szczęściu doczekać kolejnego roku.

Błędny zapis dosiego wynika z obecności staropolskiego „siego”, który jest dopełniaczem dawnego zaimka wskazującego si, sia, sie, czyli odpowiednik dzisiejszego ten, ta, to. Pisownia rozłączna wynika więc z połączenia przyimka do z zaimkiem siego.

UWAGA: Do siego występuje tylko w wyrażeniu Do siego roku. Warto zwrócić uwagę na pisownię wielką i małą literą – Do pisane będzie zawsze wielką literą, zaś siego oraz roku – z małych liter. Błędnymi są natomiast formy: „Do Siego Roku”, „do siego roku” czy „do siego Roku”, itp.

Przykłady:

Do siego roku, Aniu!
Życzę Wam wszystkim Do siego roku!
Do siego roku życzy Jan Kowalski.

Komentarze

~ Lockheed Martin
12/31/23, 2:32 PM
Dlaczego "Do" z dużej litery?
~ aneri
12/31/23, 11:31 AM
A ja kojarzę jak W okresie sanacyjnym taka pisownia uważana była za poprawną DOSIEGO ROKU Dosiego Roku W których latach uznano tą formę za błędną
~ Daria
12/30/23, 5:32 PM
Moja babcia opowiadała że kiedyś w Warszawie na rynku sprzedawała kwiaty czy coś bardzo stara kobieta, o imieniu Dosia. Określenie "Dosięgło" roku miało się wziąć od jej imienia i określać jej długi żywot
~ Wist
12/31/22, 10:27 AM
Ja niestety gafę popełniłem, ale teraz już nie będę.
~ R_O_B_E_R_T W_i_S_T
12/31/22, 9:26 AM
Dołączam się do podziękowań.
~ Anna
12/30/21, 11:09 AM
Dziękuję za wyjaśnienie pisowni. Zawsze pisałam Do Siego Roku. Teraz już nie będę popełniać tej gafy.