Jak piszemy: dowieść czy dowieźć?

dowieść

Zależy od kontekstu

dowieźć

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Użycie jednej z nich zależy od kontekstu.

 

Czasownik „dowieść” oznacza „udowodnić coś, wykazać prawdziwość lub istnienie czegoś”.
Czasownik „dowieźć” oznacza „wioząc kogoś lub coś, dotrzeć do wyznaczonego miejsca”.

 

Przykłady użycia:

Zrobię wszystko, żeby dowieść swoich racji.
Muszę jutro rano dowieźć towar do sklepu.

Komentarze