Jak piszemy: druh czy druch?

druh

Poprawna pisownia

druch

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik druh zapisywany jest z użyciem h.

Druh to członek organizacji harcerskiej. Niegdyś tego określenia używało się w stosunku do człowieka życzliwego, przyjaciela, powiernika, towarzysza.  

Druh pochodzi od prasłowiańskiego drug, które występowało w tym samym znaczeniu co dziś. W miarę rozwoju języka polskiego ukształtowała się forma druch, jednak zapis z użyciem h przywędrował do Polski ze wschodu (pod wpływem wymowy ukraińskiej). Według obecnych reguł ortograficznych jest to wyraz zaliczany do wyjątków, a więc należy zapamiętać jego pisownię.

Przykłady:

Stary druh opowiadał młodzikom i ochotniczkom historię polskiego harcerstwa.
Druh Michał otrzymał odznakę Przyjaciela Przyrody.
Rozmowa z moim druhem przyniosła mi wielką ulgę.

Komentarze