Jak piszemy: druh czy druch?

druh

Poprawna pisownia

druch

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik druh zapisywany jest z użyciem h.

Druh to członek organizacji harcerskiej. Niegdyś tego określenia używało się w stosunku do człowieka życzliwego, przyjaciela, powiernika, towarzysza.  

Druh pochodzi od prasłowiańskiego drug, które występowało w tym samym znaczeniu co dziś. W miarę rozwoju języka polskiego ukształtowała się forma druch, jednak zapis z użyciem h przywędrował do Polski ze wschodu (pod wpływem wymowy ukraińskiej). Według obecnych reguł ortograficznych jest to wyraz zaliczany do wyjątków, a więc należy zapamiętać jego pisownię.

Przykłady:

Stary druh opowiadał młodzikom i ochotniczkom historię polskiego harcerstwa.
Druh Michał otrzymał odznakę Przyjaciela Przyrody.
Rozmowa z moim druhem przyniosła mi wielką ulgę.

Komentarze

~ Vs
3/14/24, 10:32 PM
Nie mogę z tym pogodzić W ukraińskim języku nie ma słowa „druh” to słowo ma rosyjskie pochodzenie, czyli „drug” przez G ma znaczenie bardzo bliska osoba, przyjaciół w osobie męskiej tak i żeńskiej
~ coco
5/17/22, 2:11 PM
jam miałam w książce DRUCH
~ ortografpolski
5/5/21, 11:59 AM
wielkie dzieki
~ Momo
12/29/20, 1:33 PM
W Wikisłowniku można znaleźć również słowo "druch", jednak należy ono do regionalizmu poznańskiego i oznacza "ciągle".
~ KapralKrasnolZBiałegostoku
4/21/20, 5:57 PM
Dziękuję bardzo. Teraz już wiem, jak napisać druh PogChamp
~ Gt
12/10/19, 3:09 PM
Dzięki