Jak piszemy: druhna czy dróhna, druchna?

druhna

Poprawna pisownia

dróhna, druchna

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „druhna” z użyciem u i h.

 

Druhna to członkini drużyny harcerskiej. Druhna to także kobieta towarzysząca pannie młodej podczas ślubu i pomagająca jej w przygotowaniach tego wyjątkowego dnia.

Słowo „druhna” pisze się przez h, ponieważ wymienia się ono na ż: druhna - drużyna.

 

U natomiast jest zapisem, który przetrwał z prasłowiańskiego drugъ.

 

Przykłady:
Druhną drużynową była Kasia.
Emilia nie chciała być już zuchem, chciała zostać druhną.
Moje druhny bardzo pomogły mi podczas wesela!

Komentarze