Jak piszemy: drukarnii czy drukarni?

drukarni

Poprawna pisownia

drukarnii

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „drukarni”.


„Drukarni” to forma dopełniacza, celownika i miejscownika rzeczownika „drukarnia”.

Końcówkę -i piszemy w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników zakończonych w mianowniku na -nia, które wymawia się jako ńa, np. pustynia – pustyni, uczelnia – uczelni (w przeciwieństwie do tych wymawianych jako ńja, np. opinia – opinii, ironia – ironii).

 

Przykłady użycia:

W moim mieście nie ma ani jednej drukarni.

Zawsze marzyłem, żeby pracować w drukarni.

Komentarze