Jak piszemy: duch, duh czy dóch?

duch

Poprawna pisownia

duh, dóch

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "duch".

Wyraz "duch" ma wiele znaczeń, ale najpopularniejsze z nich to: istota nadprzyrodzona, początek wszechrzeczy (w filozofii) oraz istotny charakter czegoś. Jego pisownia ma związek z etymologią - w języku prasłowiańskim miał formę *duchъ. Dodatkowo zastosowanie ma tutaj zasada, zgodnie z którą ch piszemy, gdy w wyrazie pokrewnym wymienia się na sz (duch - dusza).

Przykłady użycia:

Legenda głosi, że w tym zamku są duchy.

Marek to niespokojny duch.

Obrazy tego artysty oddają ducha epoki.

Komentarze