Jak piszemy: duży czy durzy?

duży

Poprawna pisownia

durzy

Niepoprawna pisownia

Przymiotnik duży zapisywany jest z użyciem ż. 

Duży, czyli znaczny, dorodny, niezwykły, pokaźny, słuszny, ważny, wybitny, dojrzały.

Pisownię z użyciem ż stosował już Aleksander Brückner w Słowniku Etymologicznym Języka Polskiego. Oznacza to, że taki zapis jest uwarunkowany historycznie.

Przykłady:

Pomimo młodego wieku miała duży bagaż doświadczeń. 
Popełniłam duży błąd kradnąc książkę koleżanki. 
Zielony, duży i dorodny arbuz dumnie wyglądał ze sklepowej witryny.  

Komentarze

~ roktiW
6/16/20, 11:10 AM
prawidłowe
~ papier taletowy
4/28/20, 12:42 PM
to jest super