Jak piszemy: dwóch czy dwuch?

dwóch

Poprawna pisownia

dwuch

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma zapisu to "dwóch".

 

Jest to liczebnik wskazujący na fakt, że coś lub ktoś występuje w podwójnej formie.

We współczesnej polszczyźnie funkcjonują dwie poprawne formy tego wyrażenia - dwóch albo dwu. Druga z wymienionych jest znacznie starsza i pierwotnie występowała jako dwoju. Na wskutek licznych przekształceń i uproszczeń osiągnęła najpierw formę "dwu", a następnie "dwóch".

 

Przykłady:

Ten pokój jest idealny dla nas dwóch.

We dwóch przenieśliśmy wszystkie meble z sypialni do salonu.

Słownik Wyrazów Obcych funkcjonuje w dwóch różnych wydaniach.

Komentarze