Jak piszemy: dwór czy dwur?

dwór

Poprawna pisownia

dwur

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "dwór".

Wyraz "dwór" ma kilka znaczeń, m.in.:

1) siedziba księcia;

2) ludzie, którzy go otaczają;

3) dawna posiadłość ziemska, a także cały majątek wraz z zabudowaniami;

4) otwarta przestrzeń na zewnątrz domu.

Bez względu na to, w jakim znaczeniu występuje, zawsze zapisujemy go przez ó. Zastosowanie ma tutaj zasada, zgodnie z którą ó piszemy, gdy wymienia się na o w wyrazach pokrewnych lub w innych jego formach, np, dwór - dworek.

Przykłady użycia:

Dwór królewski ujawnił swoje wydatki.

Czym się charakteryzował polski dwór szlachecki?

Wyjdziesz później ze mną na dwór?

Komentarze