Jak piszemy: dwuipółletni czy dwu i pół letni?

dwuipółletni

Poprawna pisownia

dwu i pół letni

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “dwuipółletni”. 

 

Wyraz “dwuipółletni” powstał z wyrażenia: dwa i pół roku (liczebnik+spójnik+liczebnik+rzeczownik). W języku polskim złożenia utworzone z liczebnika/liczebników (w postaci słownej) i rzeczownika zawsze zapisujemy łącznie.  

 

Przykłady: 

Sprzedam dwuipółletni samochód. 

Niestety nasz dwuipółletni związek nie przetrwał, rozstaliśmy się. 

To nasz dwuipółletni synek. 

Komentarze