Jak piszemy: dwukropek czy dwu kropek - razem czy osobno?

dwukropek

Poprawna pisownia

dwu kropek

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik "dwukropek" zapisujemy łącznie.

 

Dwukropek to znak interpunkcyjny złożony (jak sama nazwa wskazuje) z dwóch kropek umieszczonych jedna nad drugą. Jego funkcją jest wprowadzanie w tekście jakiejś wyodrębnionej partii, np. wyliczenia, cytowania, wypunktowania.

 

Przykłady:

Czy przed przytoczeniem słów prezydenta powinnam postawić dwukropek?

Czasami dwukropek zbiega się w zdaniu z kropką.

W tymi miejscu zamiast myślnika lepszy będzie dwukropek.

Komentarze