Jak piszemy: dwukrotnie czy dwu krotnie – razem czy osobno?

dwukrotnie

Poprawna pisownia

dwu krotnie

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „dwukrotnie”.

 

Powyższe słowo jest zrostem, dlatego jego pisowni nie można wytłumaczyć i łączny zapis należy po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

Już dwukrotnie obejrzałem ten film.

Nasze wyniki sprzedaży są dwukrotnie wyższe niż w poprzednim miesiącu.

Komentarze