Jak piszemy: dysleksja czy dyslekcja?

dysleksja

Poprawna pisownia

dyslekcja

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to dysleksja

Dysleksja - zaburzenia umiejętności czytania, aleksja. 

Poprawną formę dysleksja wyjaśnia etymologia, bowiem wyraz pochodzi z języka łacińskiego i stanowi połączenie: przedrostka dys-, który oznacza brak czegoś, tematu -lek- pochodzącego od łacińskiego logos, czyli słowo oraz lexis (mowa). Oznacza to, że przejęte x wymawiamy jako ks, stąd poprawny zapis to dysleksja

Przykłady:

Dysleksję po raz pierwszy zbadano na przełomie XIX i XX wieku. 
U mojego kolegi zdiagnozowano dysleksję.
Okazało się, że moje problemy z czytaniem są spowodowane przez dysleksję

Komentarze