Jak piszemy: dzieciami czy dziećmi?

dziećmi

Poprawna pisownia

dzieciami

Niepoprawna pisownia

Dziećmi to narzędnik liczby mnogiej rzeczownika dziecko. Alernatywną – przestarzałą i regionalną – formą narzędnika jest dzieckami. Żadna inna postać w tym przypadku nie jest poprawna.

Przykład:
W tym roku spędzamy pierwsze wakacje z dziećmi.
Do tej restauracji warto wybrać się z dziećmi. To miejsce przyjazne maluchom.
Jak należy postępować z dziećmi? Tak jak z dorosłymi – traktujmy je z szacunkiem.

Komentarze