Jak piszemy: dzięcioł czy dziencioł?

dzięcioł

Poprawna pisownia

dziencioł

Niepoprawna pisownia

Wyraz „dzięcioł” piszemy z użyciem litery ę

 

Dzięcioł to ptak leśny z długim językiem przystosowanym do wydobywania owadów spod kory drzew.

Zgodnie z zasadami ortografii języka polskiego ę pisze się w wyrazach przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi: p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g.

 

Przykłady:

Dzięcioł był aktywny, więc słychać go było z daleka.

Nigdy nie widział dzięcioła.

Patrzył na dziuplę i był pewien, że zrobił ją dzięcioł.

 

Komentarze

~ Ryszard
10/22/23, 3:30 PM
No kiedy