Jak piszemy: dzierżawca czy dzierrzawca?

dzierżawca

Poprawna pisownia

dzierrzawca

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "dzierżawca".

 

Dzierżawcą określamy osobę zajmującą się dzierżawą, czyli użytkowaniem rzeczy albo prawa majątkowego przez ustalony czas w zamian za określoną opłatę.

Zgodnie z zasadą ortografii piszemy ż, gdy poprzedza je spółgłoska r.

 

Przykłady: 

Dzierżawca nie wywiązał się z umowy.

Najpierw przyszedł notariusz, a dopiero potem dzierżawca.

Dzierżawca nie znał ani kwot, ani terminów.

Komentarze