Jak piszemy: dziewięćset czy dziewieńcset?

dziewięćset

Poprawna pisownia

dziewieńcset

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest dziewięćset.

Dziewięćset to liczba, którą za pomocą liczb arabskich można przedstawić w następujący sposób: 900. Składa się ona z cyfry 9 oraz liczby 100.

Poprawną pisownią tego liczebnika jest dziewięćset, ponieważ zasadniczo składa się ona z cyfry 9 - dziewięć oraz liczby 100, czyli sto, zaś jako liczebnik porządkowy występuje pod postacią setek. A więc: dziewięć + set = dziewięćset (konieczny jest zapis łączny).

Przykłady:

Okazało się, że mam dziewięćset złotych długu.
Wycieczka na zieloną szkołę kosztowała dziewięćset złotych.
Druga wojna światowa wybuchła w tysiąc dziewięćset trzydziestym dziewiątym roku.

Komentarze