Jak piszemy: dziura czy dzióra?

dziura

Poprawna pisownia

dzióra

Niepoprawna pisownia

Wyraz “dziura” piszemy z użyciem litery “u”. 

 

Dziura - 1. otwór powstały w efekcie uszkodzenia; 2. zagłębienie; 3. brak jakiegoś elementu; 4. (pot.) cicha, spokojna miejscowość pozbawiona życia.    

Wyraz "dziura" w formie z u istniał już w średniowieczu i, jak zauważa Aleksander Brückner w Słowniku etymologicznym języka polskiego, “pisownia z ió jest mylna, dawnemu językowi zupełnie obca”. Żadna zasada ortograficzna nie wyjaśnia jednak pisowni wyrazu "dziura". Trzeba ją zatem zapamiętać. 

 

Przykłady:

Dziurę w zębie wypełnia się plombą. 

Dziura w jezdni może uszkodzić samochód, a nawet przyczynić się do wypadku. 

Dziura ozonowa występuje głównie na obszarach podbiegunowych. 

Komentarze

~ Majcia
8/2/21, 4:02 PM
Chyba dziur
~ Lenka s
11/9/20, 12:25 PM
Jak pisze się dziór??