Jak piszemy: e-mail czy mail?

e-mail

Zależy od kontekstu

mail

Zależy od kontekstu

Obie formy zapisu są poprawne – zarówno e-mail, jak i mail.

 

Zwrot e-mail ma charakter bardziej oficjalny, a mail (lub też spolszczona wersja mejl) częściej występuje w mowie potocznej. Należy zapamiętać, że za niepoprawną uważa się formę pozbawioną dywizu - email.

 

Przykłady:

Wieczorem dostałam maila z wiadomością o odwołanych zajęciach dydaktycznych.

Proszę przesłać swoje CV na adres e-mail podany na stronie internetowej.

Podaj mi proszę swój nowy adres e-mail.

 

Komentarze