Jak piszemy: egzekfować czy egzekwować

egzekwować

Poprawna pisownia

egzekfować

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis tego czasownika to egzekwować.

Egzekwować, czyli wymagać wykonania, zrealizowania zadań lub obietnic, natomiast w sądownictwie ten termin oznacza dokonywanie egzekucji lub stosowanie środków przymusu w celu wykonania orzeczeń władz.

Pisownię egzekwować z użyciem w wyjaśnia etymologia słowa. Wyraz pochodzi bowiem od łacińskiego exequi, które oznacza doprowadzić coś do skutku lub wypełnić. Polszczyzna przejmując łacińskie pojęcia, dokonała uproszczeń w zapisie. Głoski qu, która nie istnieje w języku polskim, zostały zastąpione przez kw, stąd poprawną formą jest egzekwować. Błędna pisownia wynika z wymowy, gdzie podczas artykulacji głoski bezdźwięcznej (k), łatwiej jest wypowiedzieć kolejną bezdźwięczną (f), niż dźwięczną, jaką jest w.

Przykłady:

Władze zamierzają skutecznie egzekwować nowo powstałe prawo.
Musimy być konsekwentni i skutecznie egzekwować nasze decyzje.
W ostatni weekend wakacji policja będzie egzekwować od kierowców przepisy ruchu drogowego.

Komentarze

~ lad
11/16/18, 4:27 PM
Fajnie zrobione zasady