Jak piszemy: egzemplarz czy egzęplarz, egzemplasz?

egzemplarz

Poprawna pisownia

egzęplarz, egzemplasz

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “egzemplarz”.

 

"Egzemplarz" - 1. jedna sztuka ze zbioru takich samych przedmiotów; 2. przedmiot, roślina, zwierzę lub człowiek o cechach typowych dla swojego gatunku lub rodzaju. 

W polskiej ortografii istnieje co prawda zasada, zgodnie z którą samogłoskę nosową ę powinniśmy pisać przed spółgłoskami zwartymi: p, b, t, d, k, g. Nie dotyczy ona jednak niespolszczonych wyrazów obcych. Należy do nich rzeczownik “egzemplarz”, który pochodzi z łacińskiego exemplar - wzór, model. 

Etymologia tego wyrazu wyjaśnia również jego pisownię z użyciem dwuznaku rz. Otóż, zgodnie z regułą ortograficzną, rz piszemy m.in. w wyrazach łacińskich zakończonych na -arz. 

W wyrazie “egzemplarz” występują zatem głoski em (zamiast ę) oraz dwuznak rz (zamiast sz)

 

Przykłady: 

Ostatni żywy egzemplarz gołębia wędrownego występował w 1914 r. 

Sprzedam jedyny dostępny w Polsce egzemplarz debiutanckiej książki Stephena Kinga. 

Każda ze stron otrzyma jeden egzemplarz umowy. 

 

Błędna pisownia rzeczownika “egzemplarz” z dwuznakiem sz zamiast rz w wygłosie wynika najprawdopodobniej z powielenia w języku pisanym wymowy wyrazu [egzẽmplaš]. 

Komentarze