Jak piszemy: elementarz czy elementaż?

elementarz

Poprawna pisownia

elementaż

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „elementarz”.

„Rz” piszemy w zakończeniach wyrazów będących nazwami przedmiotów, np. kałamarz, kołnierz.

Elementarz to książka zawierające podstawowe informacje z danej dziedziny; podręcznik do nauki czytania i pisania; rzecz podstawowa, zasadnicza.

Przykłady użycia:
Trzymał w rękach elementarz pierwszoklasisty i nerwowo przestępował z nogi na nogę.
Był autorem elementarza wprowadzającego w zagadnienia z zakresu teorii literatury.
Doskonale znał elementarz dyplomacji.

Komentarze