Jak piszemy: elokwętny czy elokwentny

elokwentny

Poprawna pisownia

elokwętny

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest elokwentny.

Elokwentny, czyli mający dar łatwości wymowy, wymowny. Ironicznie mówi się tak o osobie gadatliwej.

Samogłoski nosowe ą i ę występują tylko w polszczyźnie. Elokwentny jest wyrazem zapożyczonym z łaciny (łac. eloquentia), a więc poprawny zapis jest przy użyciu en.

Przykłady:

Elokwentny z ciebie chłopak.
W tej elokwentnej wypowiedzi brakowało tylko konkretów.
Jeśli będziesz elokwentny, to poradzisz sobie w życiu.

Komentarze