Jak piszemy: emapti czy empatii

empatii

Poprawna pisownia

empati

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą tego rzeczownika jest zapis z użyciem podwojonej spółgłoski i

Empatia to zdolność wczuwania się w czyjś stan i współodczuwanie, a także przypisywanie komuś własnych odczuć.

Empatia jest wyrazem pochodzącym od greckiego empathes. W wyrazach zapożyczonych odmiana rzeczowników w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku zakończonych na -ia zawsze będzie miała końcówkę -ii.

Przykłady:

Zarzuciła mi, że nie mam empatii.
Postaw się w mojej sytuacji i okaż mi trochę empatii.
Tylko on miał w sobie trochę empatii i mi pomógł.

Komentarze

~ Limba
9/19/22, 7:24 AM
I jest samogłoską