Jak piszemy: energii czy energi?

energii

Poprawna pisownia

energi

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “energii”. 

 

Wyraz “energii” jest formą dopełniacza, celownika i miejscownika liczby pojedynczej rzeczownika “energia”. Oznacza, zgodnie z definicją Wielkiego słownika języka polskiego, 1. wewnętrzną siłę człowieka do podejmowania działania i nowych wyzwań; 2. wielkość fizyczną, charakteryzującą zdolność układu ciał do wykonywania pracy; 3. prąd elektryczny. 

Zgodnie z zasadą pisowni języka polskiego wyrazy obce, które w mianowniku liczby pojedynczej mają przed końcówką -ia spółgłoskę: t, d, r, l, k, g lub ch, piszemy w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej z -ii na końcu.

Te reguła dotyczy rzeczownika “energia”, ponieważ jest on wyrazem obcym zakończonym na -gia.  Pochodzi z greckiego enérgeia, oznaczającego działalność, czynność. 

 

Przykłady: 

Zimą zawsze brakuje mi energii do pracy. 

Eksperci przewidują, że w Polsce może wkrótce zabraknąć energii elektrycznej. 

Poranne bieganie dodaje mi energii na całą resztę dnia. 

Komentarze