Jak piszemy: epidemii czy epidemi?

epidemii

Poprawna pisownia

epidemi

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „epidemii”.

Forma „epidemii” to forma dopełniacza, celownika i miejscownika liczby pojedynczej rzeczownika rodzaju żeńskiego „epidemia”.

Rzeczowniki zakończone na -ia, będące wyrazami obcego pochodzenia, przyjmują w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku końcówkę -ii (np. mafii, anemii, akademii).

Epidemia to pojawienie się na jakimś terenie dużej liczby zachorowań na jakąś chorobę. Także szybkie rozprzestrzenianie się czegoś na szeroką skalę.

Przykłady użycia:
Wczoraj ogłoszono stan epidemii.
Podczas epidemii dżumy zmarło wiele osób.
Trudno jest zaradzić epidemii alkoholizmu w naszym kraju.

Komentarze