Jak piszemy epopeji czy epopei

epopei

Poprawna pisownia

epopeji

Niepoprawna pisownia

Dopełniacz epopei zapisujemy tylko z użyciem i.

Epopeja – utwór literacki przedstawiający narodowe dzieje lub długi poemat patetyczny o bohaterskich postaciach.

Epopei to forma w dopełniaczu liczby pojedynczej. Błędny zapis epopeji wynika z zasady ortograficznej, która mówi, że po samogłoskach pisane jest j oraz wymowy, gdzie j wyraźnie jest słyszalne.

Przykłady:

W epopei najbardziej Mickiewicz pisał o Polakach i pięknie ojczyzny.
W epopei nie brakuje wzorców do naśladowania, dlatego jest tak ważna dla narodu.
Każdy naród chce mieć swoją epopeję.


Komentarze