Jak piszemy: etat czy etap?

etat

Zależy od kontekstu

etap

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Rzeczownik „etat” to: stałe stanowisko pracy w pełnym wymiarze godzin; liczba godzin, jaką musi przepracować osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę; liczba żołnierzy i środków przeznaczonych dla danej jednostki wojskowej.

Rzeczownik „etap” to: fragment pokonywanej drogi; stadium jakiejś czynności, procesu, działania etc.; miejsce postoju.

Przykłady użycia:
Przez ostatnie dwa lata był zatrudniony na pełny etat.
Moim marzeniem było dostać etat nauczycielski.
Już pierwszy etap tej podróży był dla mnie bardzo męczący.
Uważam ten etap mojego życia za najbardziej udany.

Komentarze