Jak piszemy: Ewangelia czy ewangelia – dużą czy małą literą?

Ewangelia

Zależy od kontekstu

ewangelia

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Kiedy mamy na myśli gatunek literacki, wówczas zapisujemy to słowo małą literą, np.: Na dzisiejszej lekcji omówimy główne cechy ewangelii jako gatunku w literaturze.

Kiedy mówimy o konkretnym tekście z Nowego Testamentu, wtedy zapisujemy to słowo dużą literą, np.: Dzisiaj przeczytamy fragment Ewangelii według św. Jana.

 

Komentarze