Jak piszemy: expressis verbis czy expresis verbis?

expressis verbis

Poprawna pisownia

expresis verbis

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "expressis verbis".

 

To łacińskie sformułowanie oznacza „dobitnie, bez osłonek”. Jest to zwrot łaciński, który nie został w żaden sposób spolszczony, dlatego jego pisownię należy zapamiętać. Frazem ten nie odmienia się.

 

Przykłady:

Nie wyraziłeś tego expressis verbis.

Expressis verbis to łaciński zwort.

Komentarze