Jak piszemy: fair czy fer?

fair

Poprawna pisownia

fer

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to "fair".

 

Jest to słowo zapożyczone z języka angielskiego i w polszczyźnie funkcjonuje raczej zapis oryginalny. Wymawiamy natomiast "fer".

Słówko to określa uczciwe, sprawiedliwe zasady działania albo postępowania. Używane jest najczęściej w kontekście gier sportowych albo po prostu zachowania się w życiu codziennym.

 

Przykłady:

Wszystkich zawodników obowiązują zasady fair play.

Hej, to nie fair! Dostałaś większy kawałek tortu!

Piotr postąpił nie fair, zapraszając cię tutaj.

Komentarze