Jak piszemy: fakt autentyczny - pleonazm

fakt, okoliczność, wydarzenie, autentyczny, faktyczny, rzeczywisty

Poprawna pisownia

fakt autentyczny

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest fakt, okoliczność, wydarzenie, autentyczny, faktyczny, rzeczywisty. 

Fakt to coś co rzeczywiście się zdarzyło, zaś autentyczny to taki, który rzeczywiście miał miejsce, zdarzył się naprawdę, zgodny z rzeczywistością. Oba wyrażenia oznaczają więc to samo, zatem należy stosować je rozdzielnie, ponieważ razem tworzą pleonazm, czyli „masło maślane”.

Przykłady:

Sytuacje opisane w artykule oparte są na faktach autentycznych. - Sytuacje opisane w artykule oparte są na faktach. 
Fakt autentyczny miał miejsce 1 września 1939 roku. - Fakt miał miejsce 1 września 1939 roku.
Faktem autentycznym była historia Jerzego Kukuczki. - Historia Jerzego Kukuczki była autentyczna.

Komentarze

~ eljot
8/21/22, 12:16 PM
Czy wyarażenie : fakt obiektywny jest poprawne?