Jak piszemy: fax czy faks?

faks, fax

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

Możemy napisać zarówno „fax”, jak i „faks”. Przy czym zalecaną formą jest „faks”.
„Fax” to wyraz zapożyczony z języka angielskiego. „Faks” to jego wersja spolszczona.

Warto również wiedzieć, że jeśli wybierzemy formę „fax”, to w innych przypadkach obowiązuje pisownia przez ks (np. faksem, faksie).

Faks (fax) to urządzenie służące do przesyłania obrazu lub tekstu przez łącze telefoniczne. To także wiadomość przesłana przy użyciu tego urządzenia.

Przykłady użycia:
Poprosił, żeby mu to wysłać faksem.
Otrzymali faks z ważną informacją.
Dostęp do faksu ma tylko osoba upoważniona.

Komentarze