Jak piszemy: felieton czy feljeton?

felieton

Poprawna pisownia

feljeton

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “felieton”. 

 

Felieton - niedługi utwór publicystyczny najczęściej o tematyce politycznej, społecznej, kulturalnej lub obyczajowej pisany lekkim, żartobliwym językiem.  

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego po spółgłosce l występuje zawsze samogłoska i. 

 

Przykłady: 

Lekturę tygodnika zawsze rozpoczynam od przeczytania felietonu. 

Felieton jest gatunkiem, który wymaga dużej erudycji. 

Felieton to korona na głowie dziennikarstwa (Krystyna Grzybowska). 

 

Niepoprawna pisownia rzeczownika “felieton” z użyciem j w miejscu i wynika najprawdopodobniej z powielenia w języku pisanym wymowy wyrazu, gdzie po spółgłosce l słychać j. 

Komentarze