Jak piszemy: ferment czy fermęt?

ferment

Poprawna pisownia

fermęt

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „ferment”.

 

Słowo „ferment” pochodzi od łac. fermentum – „zaczyn, zakwas”. Jego zapis z użyciem "em" ma związek z tym, że w wyrazach zapożyczonych przed spółgłoską „m” piszemy połączenie „en” (dochodzi tutaj do zjawiska nazalizacji, czyli unosowienia).

 

Przykłady:

Ta sytuacja wprowadziła społeczny ferment.

Enzymy nazywamy inaczej fermentami.

Komentarze