Jak piszemy: filii czy fili

filii

Poprawna pisownia

fili

Niepoprawna pisownia

Forma poprawna: filii

Filią określany jest oddział lub jednostka (przedsiębiorstwa, urzędu, uczelni) działające poza miejscem, w którym zlokalizowany jest główny dział firmy.

Odmiana rzeczowników w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku zakończonych na -ia (w tym także imion żeńskich) zawsze będzie miała końcówkę -ii. Dotyczy to szczególnie wyrazów zapożyczonych, w których -ia występuje po spółgłoskach: t, d, r, l, k, g, ch (bestia – bestii, komedia – komedii, teoria – teorii, filia – filii, Nokia – Nokii, ekologia – ekologii, hierarchia – hierarchii).

Przykłady:

Spotkanie biznesowe odbędzie się w filii nr 18.
Przy naszej filii działa nowoczesna pracownia z najlepszym sprzętem.
Największa firma informatyczna ma ponad tysiąc filii na całym świecie.

Komentarze