Jak piszemy: filmów czy filmuw?

filmów

Poprawna pisownia

filmuw

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest "filmów".

 

"Filmów" to dopełniacz liczby mnogiej pochodzący od rzeczownika "film".

Film - rodzaj widowiska stworzony techniką następujących po sobie obrazów, utwór audiowizualny oraz światłoczuła taśma filmowa lub fotograficzna. 

Należy zapamiętać pisownię "filmów", ponieważ w wyrazach zakończonych na: -ów, -ówka i -ówna, należy zapisywać rzeczowniki z użyciem "ó".

 

Przykłady:

Aktor udzielił wywiadu na temat jednego z ostatnich filmów, w którym zagrał główną rolę.
Agencja reklamowa zajęła się kampanią promocyjną znanego reżysera i wszystkich jego filmów.
Wytwórnie filmowe pracują nad unowocześnieniem filmów w technologii 3D.

Komentarze