Jak piszemy: firmom czy firmą?

firmom

Zależy od kontekstu

firmą

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Ich użycie zależy od kontekstu wypowiedzi.

 

Forma „firmom” to forma celownika liczby mnogiej rzeczownika „firma”.

Forma „firmą” to forma narzędnika liczby pojedynczej rzeczownika „firma”.

 

Przykłady użycia:

Współpraca z waszą firmą to czysta przyjemność.

Tym firmom brakuje odpowiedniej strategii działania.

Komentarze