Jak piszemy formułować czy formuować?

formułować

Poprawna pisownia

formuować

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „formułować”.

Czasownik „formułować” (znaczenie: wyrażać coś słowami) pochodzi od wyrazu „formuła”, nie zaś od słowa „forma”.

Przykłady użycia:
Potrafił zwięźle i jasno formułować swoje myśli.
Dobrze by było te zarzuty regularnie formułować na łamach prasy.
Spróbuj formułować swoje wnioski bardziej precyzyjnie.

Komentarze