Jak piszemy: Francuzki czy francuski

Francuzki

Zależy od kontekstu

francuski

Zależy od kontekstu

W zależności od użytego kontekstu forma zarówno "Francuzki", jak i "francuski" może być poprawna.

"Francuzki" jest formą rzeczownika "Francuzka" w dopełniaczu (kogo? czego?) liczby pojedynczej lub mianowniku (kto? co?) liczby mnogiej.

Mając na myśli mieszkankę Francji, czyli Francuzkę, konieczny jest zapis z użyciem z, który pisany jest wielką literą. W tym przypadku błędna będzie forma "francuski", ponieważ oznacza ona przymiotnik, a nie rzeczownik.

Przykłady:

Zapytajmy tej Francuzki, czy zna drogę do Pól Elizejskich.
Francuzki uważane są za najelegantsze kobiety na świecie.


Przymiotnik "francuski" zapisywany jest z użyciem s.

"Francuski" jest przymiotnikiem powstałym od Francji, czyli państwa w Europie Zachodniej, którego stolicą jest Paryż.

Poprawny jest zapis z użyciem s. Błędna forma "francuzki" jest wynikiem uproszczenia wymowy, gdzie podczas artykulacji łatwiej wymówić jest dźwięczną głoskę z niż bezdźwięczne s.

Przykłady:

Eliza zna biegle język francuski, dlatego zostanie naszym przewodnikiem.
Francuski zwyczaj wysyłania kartek okolicznościowych jest również żywo praktykowany w Polsce.

Komentarze

~ Filipowy06
1/17/21, 10:45 PM
Dziękuję!
~ maksplayyt
5/27/20, 11:28 AM
francuski z małej
~ trater
4/29/20, 7:36 PM
dzk