Jak piszemy: Francuzki czy francuski

Francuzki

Zależy od kontekstu

francuski

Zależy od kontekstu

W zależności od użytego kontekstu, zarówno Francuzki, jak i francuski może być poprawny.

Francuzki jest formą rzeczownika Francuzka w dopełniaczu (kogo? czego?) liczby pojedynczej lub mianowniku (kto? co?) liczby mnogiej.

Mając na myśli mieszkankę Francji, czyli Francuzkę, konieczny jest zapis z użyciem z, który pisany jest wielką literą. W tym przypadku błędna będzie forma francuski, ponieważ oznacza ona przymiotnik, a nie rzeczownik.

Przykłady:

Zapytajmy tej Francuzki czy zna drogę do Pól Elizejskich.
Francuzki uważane są za najelegantsze kobiety na świecie.


Przymiotnik francuski zapisywany jest z użyciem s.

Francuski jest przymiotnikiem powstałym od Francji, czyli państwa w Europie Zachodniej, którego stolicą jest Paryż.

Poprawny jest zapis z użyciem s. Błędne francuzki jest wynikiem uproszczenia wymowy, gdzie podczas artykulacji łatwiej wymówić jest dźwięczną głoskę z niż bezdźwięczne s.

Przykłady:

Eliza zna biegle język francuski, dlatego zostanie naszym przewodnikiem.
Francuski zwyczaj wysyłania kartek okolicznościowych jest również żywo praktykowany w Polsce.

Komentarze