Jak piszemy: frekfencja czy frekwencja

frekwencja

Poprawna pisownia

frekfencja

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest frekwencja.

Frekwencja – odsetek osób, które brały w czymś udział, coś robiły. Frekwencją określa się również częstotliwość występowania jakiegoś zjawiska, np. uczęszczanie do szkoły.

Frekwencja pochodzi od łacińskiego frequentia (łac. tłum). Wszystkie wyrazy, które w łacinie zawierają głoskę qu wymawiane są jako kw, np. aqua, quasi, itp. Stąd też polszczyzna przejęła zapis tego typu słów z użyciem kw, np. kwadrat (łac. quattuor), kwestionariusz (łac. quaestionarius), itp.

UWAGA: Najczęstszym błędem jest określanie frekwencji przymiotnikami  „wysoki” i  „niski”. Frekwencja może tylko wzrastać lub zmniejszać się. Poprawnymi formami są również „duża” oraz „mała” frekwencja.

Przykłady:

W tym roku frekwencja podczas wyborów była rekordowo duża.
Frekwencja naszej klasy ciągle się zmniejsza, ponieważ panuje grypa.
Spadek frekwencji na prezentacjach spowodowany jest brakiem zainteresowania tematyką spotkania.

Komentarze