Jak piszemy: galerii czy galeri?

galerii

Poprawna pisownia

galeri

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „galerii”.

 

Forma „galerii” to forma dopełniacza, celownika i miejscownika liczby pojedynczej rzeczownika rodzaju żeńskiego „galeria”.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -ia przyjmują w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku końcówkę -ii, jeżeli zakończenie -ia występuje po: t, d, r, l, k, g, ch (czyli wyrazy zapożyczone), np. historia – historii, hierarchia – hierarchii.

 

Przykłady użycia:

W najbliższą niedzielę chcę wybrać się do galerii sztuki.

Zapraszamy na otwarcie nowej galerii handlowej.

Komentarze