Jak piszemy: gdzieżby czy gdzież by – razem czy osobno?

gdzieżby

Zależy od kontekstu

gdzież by

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

"Gdzież" może pełnić w zdaniu funkcję zaimka pytajnego, odpowiadającego na pytanie w którym miejscu? Może też występować w funkcji partykuły jako zaprzeczenie (wcale nie). W pierwszym przypadku cząstkę by zapisujemy rozdzielnie, a w drugim - łącznie.

Przykłady użycia:

Gdzież by można było schować te zabawki? W szafach już brakuje miejsca.

Gdzieżby mama puściła cię samego na wakacje!

 

Komentarze