Jak piszemy: geniusza czy geniuszu?

geniusza

Zależy od kontekstu

geniuszu

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Różna końcówka dopełniacza liczby pojedynczej niesie różnicę znaczenia. Użycie słów zależy więc od kontekstu.

Forma „geniusza” to forma dopełniacza liczby pojedynczej rzeczownika rodzaju męskiego „geniusz” w znaczeniu „osoba obdarzona wyjątkowymi zdolnościami, wybitnie uzdolniona” (człowiek).

Forma „geniuszu” to forma dopełniacza liczby pojedynczej rzeczownika rodzaju męskiego „geniusz” w znaczeniu „najwyższy poziom zdolności” (cecha).

Przykłady użycia:
To był z jego strony przejaw poetyckiego geniuszu.
Jego utwór był prawdziwym dziełem geniusza.
Nie było wśród nich żadnego geniusza.

Komentarze