Jak piszemy: glizda czy glista?

glizda

Zależy od kontekstu

glista

Zależy od kontekstu

Zależnie od kontekstu poprawne mogą być obie formy.

Glizda to potoczne określenie dżdżownicy, czyli bezkręgowca o ciele złożonym z walcowatych pierścieni. 

Glizda jest pisownią potoczną, zaczerpniętą z gwar i dialektów regionalnych, które bazują na wymowie, stąd też zapis z użyciem z. Może to również mieć związek z archaicznym przymiotnikiem glit (śliski, lepki), z którego wyodrębnił się glei, którym określano śliskiego, lepkiego robaka.  

Przykłady:

Pan Józef zawsze zbierał glizdy w piaskownicy, a później jeździł z nimi na ryby.
Moje ulubione żelki wyglądają jak glizdy.

Natomiast glista jest to robak pasożytujący w jelitach. 

Etymologicznie oba wyrazy mają to samo znaczenie i pochodzenie. W prasłowiańszczyźnie znana była glista jako robak, szczególnie ten pasożytujący w organizmie, również w innych językach słowiańskich można zaobserwować podobne określenie, np. czeska hlista czy rosyjska glista

Przykłady:

Glistą można się zarazić przez jedzenie nieumytych warzyw lub pijąc zanieczyszczoną wodę.
Glista ludzka jest najczęstszą chorobą pasożytniczą.

Komentarze