Jak piszemy: góra czy gura?

góra

Poprawna pisownia

gura

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik góra zapisujemy z użyciem ó.

Góra, czyli wzniesienie skorupy ziemskiej powyżej 300 m n.p.m. lub też najwyższa część czegoś, część wyżej położona, duża część czegoś. To także potoczna nazwa strychu, a także osoby, która zajmuje stanowisko kierownicze lub sprawuje władzę.

Zapis z użyciem ó wyjaśnia etymologia. Wyraz pochodzi bowiem od prasłowiańskiego gora, oznaczającego górę, wzniesienie. Choć dziś góra jest wyrazem nieodmiennym, pochodzenie słowa wskazuje na oboczność ó:o. We współczesnej polszczyźnie przyjęto zasadę, że w wyrazach rodzimego pochodzenia, przyjmuje się zapis historyczny.

Przykłady:

Wspięli się na szczyt góry, gdzie jako pierwsi wbili flagę.
Mount Everest jest najwyższą górą na Ziemi.
Góra lodowa przyczyniła się do zatonięcia Titanica.

Komentarze

~ JAKI DEBIL
5/13/20, 8:41 AM
gura sie pisze