Jak piszemy: gospodarz czy gospodaż?

gospodarz

Poprawna pisownia

gospodaż

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "gospodarz".

Zastosowanie ma tutaj reguła ortograficzna, która mówi, że rz piszemy w zakończeniach -arz i -erz w wyrazach będących nazwami przedmiotów, np. kałamarz, kołnierz, a także nazwami osób, np. pisarz, dekarz, żołnierz czy właśnie gospodarz.

Przykłady użycia:

Gospodarzowi ukradli stertę siana.

Gości powitał gospodarz balu.

Nie polecam tego pensjonatu - zaniedbane pokoje i niemiły gospodarz.

Komentarze